torsdag 25 augusti 2016

Ökande befolkning och köpstarka kunder lyfte handeln

HUI Research analys av detaljhandelssiffrorna 2015 visar att det mycket bra för handeln förra året. Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i detaljhandeln.

2015 var ett mycket starkt år och hela 269 av Sveriges 290 kommuner ökade sin detaljhandelsomsättning under 2015. 13 kommuner uppvisade oförändrad omsättning och enbart 9 kommuner visade en negativ omsättningsutveckling år 2015.

  • Den fysiska detaljhandeln i Sverige omsatte 640 miljarder kronor år 2015, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med år 2014.
  • Av Sveriges kommuner hade Stockholms kommun den högsta omsättningen med cirka 69 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 11 procent av omsättningen i riket.
  • De tio omsättningsmässigt största kommunerna står för en tredjedel av detaljhandelns omsättning i riket och Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för närmare 21 procent av omsättningen i riket.
  • Starkast utveckling i detaljhandeln i riket hade Tanums kommun (Västra Götalands län) med en tillväxt om 47 procent, vilket motsvarar en ökning med över 500 miljoner kronor. Solna och Järfälla kommuner (Stockholms län) hade en tillväxt om 13 respektive 12 procent, vilket motsvarar över 400 respektive 900 miljoner kronor.
  • Fortsatt goda förutsättningar för hushållens konsumtion. I bättre tider är det sällanköpsvaruhandeln som driver utvecklingen.

Unikt för fjolårets detaljhandel är att omsättningen minskade i enbart nio av Sveriges 290 kommuner år 2015 kommenterar Michael Cronholm, konsultchef HUI Research. Förklaringen är de köpstarka hushållen som håller konsumtionen uppe i kombination med en ökande befolkning.

Källa: HUI Reaserch