torsdag 23 maj 2024

Nya butiksformat kräver nya kriterier

Frukostseminarium med forskarnestorn Ulf Johansson.

Frukostseminarium där professor Ulf Johansson presenterar sin senaste forskning kring utvärdering av nya butiksformat.

Med som gäst är Mats Bollvik, Market Development Leader, IKEA.

Ulf Johansson är professor på Ekonomihögskolan, företagsekonomiska institutionen, och även föreståndare på Centrum för handelsforskning, Lunds universitet.

Han är aktuell hos Handelsrådet med sitt pågående forskningsprojekt Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat? som ska kartlägga butikens framtida roll i en modern, digitaliserad kundresa.

Med ett ökat fokus på konsumentens färd mellan olika kontaktpunkter på sina kundresor har traditionella metoder för att mäta framgång, som försäljning per kvadratmeter och försäljning per anställd, förlorat sin relevans.

De nya, mindre butikerna kan ha sälj som en del av sin uppgift men har också andra roller att fylla – de fungerar mer som showrooms som främjar varumärket, erbjuder upplevelser och driver försäljning i företagets andra kanaler och är en del av det som kallas omnikanal.

Seminariets fokus ligger på forskningsprojektet ”Framtidssäkra den fysiska butiken genom nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat?”. Projektet syftar till att hitta de nya KPI:erna som är mer relevanta för de nya butiksformaten.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist
HUI Research
william.lindquist@hui.se
073 853 01 02

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMNA!

Talare

Frukostseminarium där professor Ulf Johansson presenterar sin senaste forskning kring utvärdering av nya butiksformat.

Med som gäst är Mats Bollvik, Market Development Leader, IKEA.

Ulf Johansson är professor på Ekonomihögskolan, företagsekonomiska institutionen och även föreståndare på Centrum för handelsforskning, Lunds universitet.

Han är aktuell hos Handelsrådet med sitt pågående forskningsprojekt Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat? som ska kartlägga butikens framtida roll i en modern, digitaliserad kundresa.

Med ett ökat fokus på konsumentens färd mellan olika kontaktpunkter på sina kundresor har traditionella metoder för att mäta framgång, som försäljning per kvadratmeter och försäljning per anställd, förlorat sin relevans.

De nya, mindre butikerna kan ha sälj som en del av sin uppgift men har också andra roller att fylla – de fungerar mer som showrooms som främjar varumärket, erbjuder upplevelser och driver försäljning i företagets andra kanaler och är en del av det som kallas omnikanal.

Seminariets fokus ligger på forskningsprojektet ”Framtidssäkra den fysiska butiken genom nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat?”. Projektet syftar till att hitta de nya KPI:erna som är mer relevanta för de nya butiksformaten.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist
HUI Research
william.lindquist@hui.se
073 853 01 02

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMNA!

Frukostseminarium där professor Ulf Johansson presenterar sin senaste forskning kring utvärdering av nya butiksformat.

Med som gäst är Mats Bollvik, Market Development Leader, IKEA.

Ulf Johansson är professor på Ekonomihögskolan, företagsekonomiska institutionen, och även föreståndare på Centrum för handelsforskning, Lunds universitet.

Han är aktuell hos Handelsrådet med sitt pågående forskningsprojekt Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat? som ska kartlägga butikens framtida roll i en modern, digitaliserad kundresa.

Med ett ökat fokus på konsumentens färd mellan olika kontaktpunkter på sina kundresor har traditionella metoder för att mäta framgång, som försäljning per kvadratmeter och försäljning per anställd, förlorat sin relevans.

De nya, mindre butikerna kan ha sälj som en del av sin uppgift men har också andra roller att fylla – de fungerar mer som showrooms som främjar varumärket, erbjuder upplevelser och driver försäljning i företagets andra kanaler och är en del av det som kallas omnikanal.

Seminariets fokus ligger på forskningsprojektet ”Framtidssäkra den fysiska butiken genom nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat?”. Projektet syftar till att hitta de nya KPI:erna som är mer relevanta för de nya butiksformaten.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist
HUI Research
william.lindquist@hui.se
073 853 01 02

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMNA!

Frukostseminarium där professor Ulf Johansson presenterar sin senaste forskning kring utvärdering av nya butiksformat.

Med som gäst är Mats Bollvik, Market Development Leader, IKEA.

Ulf Johansson är professor på Ekonomihögskolan, företagsekonomiska institutionen och även föreståndare på Centrum för handelsforskning, Lunds universitet.

Han är aktuell hos Handelsrådet med sitt pågående forskningsprojekt Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat? som ska kartlägga butikens framtida roll i en modern, digitaliserad kundresa.

Med ett ökat fokus på konsumentens färd mellan olika kontaktpunkter på sina kundresor har traditionella metoder för att mäta framgång, som försäljning per kvadratmeter och försäljning per anställd, förlorat sin relevans.

De nya, mindre butikerna kan ha sälj som en del av sin uppgift men har också andra roller att fylla – de fungerar mer som showrooms som främjar varumärket, erbjuder upplevelser och driver försäljning i företagets andra kanaler och är en del av det som kallas omnikanal.

Seminariets fokus ligger på forskningsprojektet ”Framtidssäkra den fysiska butiken genom nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat?”. Projektet syftar till att hitta de nya KPI:erna som är mer relevanta för de nya butiksformaten.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist
HUI Research
william.lindquist@hui.se
073 853 01 02

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMNA!

Anmäl dig här senast 21 maj!