onsdag 24 maj 2023

Ny rapport från Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd presenterar sin senaste rapport med publik på plats.

Med ny laguppställning presenterar Handelns ekonomiska råd den 24 maj sin senaste rapport, den sjunde i ordningen.
Hyresbildning, konsumentbeteende och hållbarhet är något av vad som kommer att tas upp i rapporten.
På plats för att kommentera finns chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund).

Presentationen sker med publik på plats på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

Samma dag läggs rapporten upp på Handelsrådets hemsida.

Evenemanget spelas in för att i ett senare skede läggas upp på Handelsrådets Youtubekanal.

Läs om Handelns ekonomiska råd och deras rapporter här.

Talare

Med ny laguppställning presenterar Handelns ekonomiska råd den 24 maj sin senaste rapport, den sjunde i ordningen.
Hyresbildning, konsumentbeteende och hållbarhet är något av vad som kommer att tas upp i rapporten.
På plats för att kommentera finns chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund).

Presentationen sker med publik på plats på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

Samma dag läggs rapporten upp på Handelsrådets hemsida.

Evenemanget spelas in för att i ett senare skede läggas upp på Handelsrådets Youtubekanal.

Läs om Handelns ekonomiska råd och deras rapporter här.

Med ny laguppställning presenterar Handelns ekonomiska råd den 24 maj sin senaste rapport, den sjunde i ordningen.
Hyresbildning, konsumentbeteende och hållbarhet är något av vad som kommer att tas upp i rapporten.
På plats för att kommentera finns chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund).

Presentationen sker med publik på plats på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

Samma dag läggs rapporten upp på Handelsrådets hemsida.

Evenemanget spelas in för att i ett senare skede läggas upp på Handelsrådets Youtubekanal.

Läs om Handelns ekonomiska råd och deras rapporter här.

Med ny laguppställning presenterar Handelns ekonomiska råd den 24 maj sin senaste rapport, den sjunde i ordningen.
Hyresbildning, konsumentbeteende och hållbarhet är något av vad som kommer att tas upp i rapporten.
På plats för att kommentera finns chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund).

Presentationen sker med publik på plats på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

Samma dag läggs rapporten upp på Handelsrådets hemsida.

Evenemanget spelas in för att i ett senare skede läggas upp på Handelsrådets Youtubekanal.

Läs om Handelns ekonomiska råd och deras rapporter här.

Se rapportpresentationen

Se sändningen här!