torsdag 18 november 2021

Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?

Hur påverkar den ständigt växande e-handeln hyresbildningen? Vilken roll spelar lönsamhet i förhandlingarna? Vilken information har störst påverkan på utfallet av hyresförhandlingen?

Direktsänt webbinarium med forskarna Cecilia Hermansson, disputerad ekonom, docent och forskare inom fastighet och finans vid Kungliga Tekniska Högskolan, och Berndt Lundgren, teknisk doktor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

På webbinariet berättar de båda om det Handelsrådsfinansierade forskningsprojekt som har som mål att skapa en kunskapsutveckling kring hyresbildningsprocessen och en förståelse för vad som påverkar hyresförhandlingar mellan handel och fastighetsbolag. Genom att förstå sig på de olika faktorerna, särskilt de olika parternas hyresförväntningar, kan fastighetsbolag och handel förhoppningsvis lättare nå nya hyresavtal och ha en direkt påverkan på lönsamheten inom handeln.

Webbinariet genomförs digitalt, en lyssningslänk kommer att skickas ut dagen före. Det finns möjlighet att ställa frågor under sändningen.
Webbinariet är ett samarbete mellan Handelsrådet och HUI Research.

Välkommen!

För frågor kontakta:
Tilda Lundberg, HUI Research
tilda.lundberg@hui.se
070-270 77 85
Ylva Åkesson, Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se