fredag 23 oktober 2015

Musik för ökad försäljning

Musik påverkar oss mycket och är ett vanligt samtalsämne när man lär känna någon ny person. Musik skapar olika stämningar och kan få folk att trivas, men inom handeln är användningen av musik eftersatt trots att forskning visar på många fördelar.
Sven-Olof Daunfeldt
Sven-Olof Daunfeldt

Att vi påverkas av musik råder det inga större tvivel om och Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi på HUI Research, bestämde sig för att kolla upp vad forskningen har att säga om musikens effekter på shopping.

– Jag har gått igenom ett antal vetenskapliga studier som har gjorts kring musik och konsumtion och den samlade bilden är att det är positivt för kundnöjdheten och försäljningen att spela musik, det är till och med mer fördelaktigt att spela fel musik än ingen alls, inledde Sven-Olov.

Positiva effekter

Studierna som Sven-Olov har tittat på visade på olika positiva effekter av att spela musik i butik:

  • Ett experiment i en vitvarubutik visade att kunderna stannade åtta minuter längre och handlade för 910 kronor mer om det spelades musik jämfört med om det var tyst.
  • Musikens tempo kan styra hur länge kunderna stannar och hur de beter sig. Lugn musik gör så att kunderna rör sig kunderna långsammare och hinner plocka på sig fler varor i en butik, medan gästerna dricker fortare och därmed mer om man att spela upptempo musik i en bar.
  • Kunderna påverkas även när det gäller vilka varor de köper beroende på vilken musik som spelas – när det spelades fransk musik i en vinbutik såldes mer franskt vin och när det spelades klassisk musik jämfört med när det spelades popmusik såldes betydligt dyrare flaskor.
  • Musik i kassakön kan få kunderna att känna sig mindre stressade.

Dessa processer är något som kunderna för det allra mesta är helt omedvetna om, även om de har påverkats vet de inte varför och kan ofta inte ens komma ihåg om det har spelats musik och ännu mindre vilken sorts musik som faktiskt spelades.

Matcha varumärket

Musik kan användas för att förstärka och förtydliga och ska identifikation med ett varumärke så det kan vara en god idé att tänka till när det gäller musikvalet.

– Jag vill även slå ett slag för att ta in övriga sinnen och anpassa och integrera musiken med dofter, andra ljud, eventuell trängsel på platsen och så vidare, sa Sven-Olov. Men mitt allra viktigaste stalltips är ändå att: Experimentera mer! Testa dig fram och se vad som får bäst effekt.

Sven-Olov kommer nu tillsammans med andra forskare att fortsätta undersöka musikens effekter på konsumenternas beteende med förbättrade vetenskapliga metoder och experiment för att ta fram ny kunskap.

– Vi kommer bland annat att titta närmare på försäljningen kan öka genom att anpassa musiken i butiker i olika stadsdelar och vad som händer om kunderna får vara med och välja, avslutade Sven-Olov. Slutligen kommer vi även ta med personalens upplevelser av den musik som spelas på deras arbetsplats.