torsdag 24 augusti 2017

Mall of Scandinavia-effekten tydlig

Detaljhandeln fortsatte att växa under 2016 utifrån 2015 års rekordtal, så även om procentsatserna är lite lägre än förra omgången så kan det konstateras att det går bra för handeln i Sverige.

Handeln i Sverige växer nu för tjugonde året i rad, 2016 var ökningen 3,4 procent för den totala handelsomsättningen i riket. Förra året var ett rekordår med 5,8 procents tillväxt. Det finns goda förutsättningar för handeln, såsom låg ränta, svag inflation och ökande sysselsättning, och siffrorna visar alltså att de uppfylls. Ökningen inom dagligvaruhandeln var 2,5 procent medan den för sällanköpsvaruhandeln var 4, 0 procent, vilket inte är ovanligt under en högkonjunktur.

– Heminredning, sport och optik har gått starkt under året, säger Per Andersson, senior konsult på HUI Research. Skohandeln fortsätter dock sin svaga utveckling vilket till viss del kan bero på att sporthandeln har tagit för sig när det gäller försäljningen av sneakers.

E-handel på frammarsch

E-handeln fortsätter att öka snabbt, 16 procent under 2016 vilket liknar de siffror som varit de senaste åren. E-handeln står dock fortfarande en ganska blygsam del av den totala omsättningen.

– Det är först när handeln med dagligvaror tar fart på nätet som den kommer att öka rejält och ta en betydande andel av konsumtionskakan, säger Per.

Gränshandel och turism

Kommuner som ligger strategiskt och satsar på handel kan få ett betydande inflöde av handel genom att locka till sig personer som kommer från Norge och Finland för att shoppa. Några sådana starka kommuner är Haparanda, Eda, Årjäng och Strömstad. Åre får även ett stort inflöde genom turismen, Gekås i Falkenbergs kommun lockar många besökare och Ikea i Borlänge är en dragare liksom det är på flera andra orter.

Omsättningsutveckling

Tre av fyra kommuner ökade sin omsättning under 2016 medan ungefär lika många stod still som minskade. När det gäller på länsnivå var det försiktiga ökningar generellt. Västerbottens län lyfte tack vare nya framgångsrika handelsetableringar i Umeå.

Umeå kommer på andra plats när det gäller omsättningsökning i kommuner med mellan 50 000 och 250 000 invånare. Årets raket är Solna med hela 69 procent tillväxt för 2016 – vilket till stor del beror på etableringen av Mall of Scandinavia.