fredag 31 mars 2017

Kundens digitala beteende vid matinköp

Nu får du möjlighet att lära dig mer om hur kunden använder mobiler och surfplattor vid matinköp, såväl i butiken som före och efter butiksbesöket när lektor Ulrika Holmberg föreläser på en forskarfrukost hos Retail House.

Lektor Ulrika Holmberg, vid företagsekonomiska institutionen och föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, forskar om hållbar konsumtion och konsumenters interaktion med digital teknik i butik. Hon har skrivit flera rapporter och artiklar om konsumtion och handel.

Se seminariet här: