onsdag 16 november 2016

Ja till Yrkesprogram!

Den 16 november samlades 140 kommunpolitiker, skolchefer, studie- och yrkesvägledare eller politiker med nationellt ansvar för utbildning vid konferensen Ja till Yrkesprogram!

Syftet med konferensen var att öka kunskapen om yrkesutbildningar och om de viktigaste framgångsfaktorerna: skickliga yrkeslärare och lyckad praktik/APL*. Konferensen innehöll en heldag med fakta, inspiration och exempel från verkligheten.

*APL = Arbetsplatsförlagt lärande

Konferensen genomfördes av fyra framtidsinriktade yrkesnämnder/branschorganisationer.
BYN, Handelsrådet, Installatörsföretagen och TYA

Sammanfattning från konferensen (bild)

image001