torsdag 27 augusti 2015

Ikea-effekten kvarstår

Borlänge fortsatte öka 2014 liksom de gjorde året innan och det kan till stor del förklaras av Ikeas etablering där 2013. Även Uddevalla där ett Ikea etablerades 2013 fortsatte uppåt.

När siffrorna i ”Handeln i Sverige” har sammanställs för detaljhandelsåret 2014 framkommer det att sällanköpsvaruhandeln i Borlänge fortsätter att växa stort. 2014 ökade den med 25 procent jämfört med förra årets 13 procent.

– Detta är mycket tack vare Ikea och det förklarar förmodligen även Falun och Gävles tapp under 2014, båda hamnar på minus när det gäller tillväxten, sa Anna Mocsáry, analytiker, HUI Research i Stockholm.

Även Täby kommun kommer högt upp på listan över kommuner med god tillväxt särskilt när det gäller sällanköpshandeln:

– Det nya Täby centrum går mycket bra, sa Anna. Storleken har betydelse och Täby har flest enheter i landet, i kombination med en balanserad butiksmix, nya varumärken, en konceptualisering som omfattar hela Täby C. Täby C har ett starkt och tydligt varumärke och relativt låg konkurrens på en köpstark marknad.

Sällanköpsvaruhandeln har överhuvudtaget utvecklats bättre än väntat vilket är ett tecken på att konjunkturen växer sig starkare, eftersom konsumenterna vågar och har möjlighet investera i lite dyrare kapitalvaror. För 2014 växte sällanköpsvaruhandeln med 4,4 procent medan dagligvaruhandeln växte med 2,2 procent – den totala siffran för detaljhandeln var 3,4 procent (förra året var motsvarande siffra 1,9 procent).

En fortsatt starkt växande e-handel, 16 procent 2014, är av stor betydelse för hela handeln även om den omsättningsvis ännu bara står för drygt sex procent av den totala detaljhandeln. E-handeln har utvecklats kraftigt de senaste åren och utvecklingen lär enligt prognoserna fortsätta.

– De nya konsumtionsbeteende som till stor del beror på digitaliseringen och e-handeln påverkar handeln fundamentalt och innebär nya utmaningen, hot och oanade möjligheter, sa Per Andersson, senior analytiker, tillsammans med Rickard Johansson, analytiker, HUI Research i Göteborg.

Några av de kommuner som lockar flest besökare utifrån som handlar i relation till den egna befolkningen är Åre, Haparanda, Årjäng, Strömstad och Falkenberg. Åre lockar främst turister, Falkenberg har shoppingdestinationen Gekås och övriga är typiska gränshandelskommuner med stort inflöde av utländska besökare vars huvudmål är att shoppa. Gränshandeln drivs fortfarande i högsta grad av dagligvaror även om försök med etablering av sällanköpshandel har gjorts.

Vid en jämförelse mellan de tre storstadsregionerna i Sverige visar det sig att i Stockholm växer både kommunen och kranskommuner; i Malmö växer handeln i kommunen och kranskommunerna har en svag utveckling, vilket mot bakgrund av den stora handelsexpansionen i kommunen inte är förvånande; och i Göteborg är tillväxten svag och än mer svag i kranskommunerna.

– Det är förvånande att Sveriges näst största marknad, Göteborg växer så pass lite, orsakerna till detta får vi analysera mer ingående men vår bedömning är att bland annat en eftersatt handelsutveckling spelar en viktig roll, sa Per och Rickard. Kommande tioårsperiod förväntar vi oss dock förändringar då en utveckling av handelsutbudet kommer att ske med bland annat cirka 400 000 kvadratmeter tillkommande handelsyta i Göteborgsregionen.