fredag 4 december 2015

Ifrågasatt kundfokus för hållbar utveckling

Många pratar i dag om hållbarhet och allt fler uttrycker en intention om att ta ansvar för utvecklingen. Frågor kring ekologi, hållbarhet, hälsa och välbefinnande har fått ett stort genomslag och handeln hänger på, men det finns även en stor osäkerhet kring vem som ska driva utvecklingen framåt.

Ansvarsfrågan är av största vikt menar forskaren Carl Yngfalk vid Score (Stockholm Centre for Organizational Research), ett samarbete mellan Stockholms universitet och handelshögskolan i Stockholm.

– När det gäller hållbarhet drivs utvecklingen av olika aktörer på marknaden, däribland företag men även konsumenter vilket olika nya konsumtionsfenomen visar på, men det finns även en stor försiktighet hos både företagen och konsumenterna som hämmar utvecklingen, sa Carl.

Konsumenten i fokus

Konsumenter som delar istället för att köpa egna saker, exempelvis genom bilpooler, och butiker som säljer ”knasiga grönsaker” som tidigare ratades och blev matsvinn visar att det finns en vilja till förändring. Samtidigt finns det stora problem med ohälsa och överkonsumtion som inte ser ut att minska.

– Konsumtion har blivit en institution i välfärdssamhället och vi är i huvudsak snarast konsumenter framför medborgare som ska driva tillväxten genom ökad snarare än minskad konsumtion, menade Carl. Konsumenten har blivit något av en fetisch som dyrkas i dagens samhälle.

Företagens ledord är kundorientering och kundbehov och konsumenterna ser sig själva som projekt: konsumtionen utgör en central del av identitetsbegreppet för både individer och organisationer.

– Utvecklingen har skapat försiktiga företag och konsumenter där temporalitet, kortsiktighet och status är viktigare än långsiktighet och samhällsfokus, och där egennyttan blivit det dominerande värdet framför samhällsnyttan, sa Carl.

Samhällsnytta istället för kundnytta

Handeln har ett ansvar och gör redan ett bra jobb, men företagen driver även på konsumtionen och strävar hela tiden efter att sälja mer och öka konsumtionen, vilket inte minst blir synligt i övertagandet av amerikanska kampanjer som ”Black Friday” där varor reas ut innan jul.

– Handeln behöver med sin normbildande funktion tydligare gå i bräschen för att driva hållbar utveckling gentemot konsumenterna, sa Carl. Det innebär ett ifrågasättande av marknadsföringens mest centrala grundantaganden: den om kunden som utgångspunkt för verksamheten.

Marknadsföringen behöver bli mer samhällsorienterad och lämna det något ängsliga fokuset på kundnöjdhet som hämmar förändring och förbättring menade Carl avslutningsvis. Statliga regleringar för att skapa rättvisa förutsättningar kan vara nödvändiga då det är svårt för enskilda handlare att går före med bibehållen konkurrens.