måndag 15 november 2021

Handelsrådets utbildardag

Varmt välkommen att anmäla dig till Handelsrådets utbildardag som den här gången är ett digitalt event.

Var med och lyssna till en av landets främsta retailstrateger Magnus Ohlsson som ger sin bild av hur pandemin har påverkat handelns digitala språng.

Vad innebär det för den fysiska handeln och vilka beteenden kommer finnas kvar efter pandemin?

Utbildardagen kommer också vara sista momentet i Handelsrådets fortbildningsprogram. Många har efterfrågat en fortsättning vilket vi är glada att kunna presentera under dagen.

Till sist fokuserar vi även på hur gymnasiala handelsutbildningar nu uppdateras för att ge de elever som genomgått utbildningen den kompetens som krävs för att de ska kunna etablera sig och utvecklas i framtidens handel. Vi presenterar Handelsrådets informationsmaterial kopplat till nya Försäljnings- och serviceprogrammet samt informerar om Handelsrådets certifiering av gymnasiala handelsutbildningar.

Välkomna!