tisdag 26 oktober 2021

Handelns struktur och utveckling under pandemiåret 2020

Hur har pandemin påverkat butiksbeståndet i Sverige? Vilka branscher har blomstrat och vilka har haft det svårt? Hur många butiker stängde egentligen under pandemiåret 2020? Detta kommer HUI i samarbete med Handelsrådet att svara på i ett webbinarium på temat Handelns struktur och utveckling den 26 oktober.

Här kan du se sändningen i efterhand!

All statistik från dagens dragning återfinns på handelsfakta.se under fliken regional handel.

Det senaste året har varit omvälvande för detaljhandeln, och inte minst för de fysiska butikerna. Samtidigt fortsätter strukturomvandlingen med digitalisering, rekordstarka e-handelssiffror och lågprissegmentets fortsatta frammarsch. Hur detta har påverkat butiksstrukturen i Sverige är något som kommer att diskuteras under webbinariet där resultat från Butiksdatabasen 2020 presenteras.

I samverkan med Handelsrådet gör HUI Research årligen en studie av Sveriges butiksbestånd. Kartläggningen har pågått sedan 2018 och Butiksdatabasen lanseras därmed i sin fjärde upplaga. Butiksdatabasen innehåller data om Sveriges butiker, exempelvis kedjetillhörighet, kategori och segment. Efter webbinariet kommer Butiksdatabasens data att finnas tillgänglig på Handelsfakta.se.

Medverkar på webbinariet gör Emma Wähl, Jonas Arnberg och Monica Bruvik från HUI Research och Ylva Åkesson, Handelsrådet.

Instruktioner för deltagande skickas ut till anmälda före webbinariet.

Frågor besvaras av Emma Wähl, HUI Research
emma.wahl@hui.se
070-643 55 95

Välkomna!