torsdag 16 maj 2019

Handelns betydelse för integrationen

Handelsrådet i samarbete med HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium (även webbsänt) den 16 maj i Stockholm där Sven-Olov Daunfeldt och Ola Bergström presenterar sin forskning om handelns betydelse för integrationen. Seminariet avslutas med en paneldebatt med företrädare från både politiken och näringslivet.

En av vår tids stora utmaningar handlar om integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. En misslyckad integration riskerar skapa utanförskap med en mängd negativa konsekvenser som följd.
Handeln har länge spelat en viktig roll i att förse unga med sitt första jobb och därmed hjälpa dem att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. På samma sätt kan handeln också ha en stor betydelse som integrationsmotor.
Hur ser handelns betydelse för integrationen ut och hur kan man som enskilt företag bidra till att förbättra integrationen?
På frukostseminariet berättar Sven-Olov Daunfeldt och Ola Bergström om sin respektive forskning på området.
Seminariet avslutas med en paneldiskussion med företrädare från både politiken och näringslivet.

Sven-Olof Daunfeldt är professor och forskningschef på Handelns Forskningsinstitut.

Ola Bergström är professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Läs presentationen i pdf-format här:
Handelns betydelse för integrationen_Frukostsem_20190516

I panelen: Josefin Malmqvist, (M) ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Anna Johansson, (S), ordförande arbetsmarknadsutskottet och Håkan Björklund, ansvarig public affairs Axfood.

Moderator är Monica Bruvik, HUI Research

Ett inspirerande integrationsexempel med handelsförtecken!
På plats på frukostseminariet finns också Matts Dahlberg, vd, och Ezat Rahimi, Matts Mattor i Borlänge.
Passa på att prata med dem under kaffet före seminariet, eller efter seminariets slut!
Med öppenhet och framåtanda är mycket integrationsvunnet: afghanske Ezat har sedan tre år fast anställning hos Matts Mattor – helt bidragsfritt från båda håll.

Seminariet webbsänds.

Frågor om seminariet besvaras av:
Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-260 80 81
Lena Strålsjö, Handelsrådet
lena.stralsjo@handelsradet.se

Välkommen!