fredag 2 september 2016

Handeln och besöksnäringen förenas och inspirerar

Hur kommer de fysiska mötesplatserna där handel och besöksnäringen möts att se ut i framtiden – detta är frågan i fokus i BFUFs och Handelsrådets gemensamma satsning på en utlysning av forskningsmedel till tvååriga forskningsprojekt.

Forskningsatsningen Framtidens fysiska mötesplats presenterades den 2 september 2016 på Handelsrådet. Över 50 personer från akademi, näringsliv och organisationer samlades för att lyssna till tre inspiratörer och få veta mer om forskningssatsningen.

Lena Strålsjö, Handelsrådet, och Stina Algoston, BFUF, hälsade alla välkomna och presenterade utlysningen.

– Besöks- och handelsnäringarna smälter allt mer in i varandra, vi har gemensamma framtida utmaningar och möjligheter. Efter en workshop i februari då vi samlade akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer landade vi i frågan om en utlysning om Framtidens fysiska mötesplats. Vi söker forskningsprojekt som skapar resultat och nytta för båda sektorerna.

Inspiration från fjäll, dagligvaruhandel och restaurang

Charlotte Skott leder Scandinavian Mountains, norra Europas största destination med 7 miljoner gästnätter per år och 4 400 anställda under högsäsong. Här samverkar inte mindre än 435 näringslivsbolag av olika storlek och från helt olika branscher, fyra kommuner i två länder; Sverige och Norge. Målet är att kort och gott att skapa tillväxt. Projektet startade ur ett fokus på besöksnäringen, men glider alltmer mot handel och andra näringar. Mat och restaurang blir också viktigare.

– Vi jobbar med utveckling och samverkan och vi tror att en nyckel till framgång är övergripande destinationsmedvetenhet – att veta vem vi är och vart vi är på väg. Vi önskar både fler gäster och behöver fler människor som bosätter sig i våra landsbygdskommuner. Då måste det finnas attraktiva mötesplatser och vi ser besöksnäringen som en motor i detta. Och akademin kan bidra till att vi pratar med varandra.

Claes Göran Sylvén, Ica Flygfyren i Norrtälje och Icas styrelseordförande, tog vid.

– Jag välkomnar verkligen att man för samman näringsliv och forskning. Integrationen dem emellan saknas idag. Mycket av det vi talat om de sista femton till tjugo åren, som branschglidning, digitalisering och måltidsmarkanden – ”kampen om magen”, har helt plötslig börjat hända på riktigt.

Claes Göran Sylvén menade att man förr i princip kunde placera ut en butik eller restaurang nästan lite hur och var som helst, men idag behöver man mycket mer kunskap, inte minst om vem man riktar sig till.

– Vi måste vara betydligt mer pricksäkra än tidigare. Och vi måste börja använda de fakta som finns, ta till oss nya och våga vara långsiktiga och uthålliga.

Han avslutade med en önskan om tydligare stadsplanering:

– Vi måste ha tydliga direktiv om hur infrastruktur för handel och besöksnäring ska se ut. Precis som för med vatten och avlopp. I dag ser vi hur stadskärnor dör och samtidigt bygger vi stadskärneliknande centrum. Vi behöver mer strategisk kunskap.

160902-chalotte-ricard-stina
Chalotte Skott, Scandinavian Mountains, Ricard Constantinou, entreprenör och ansvarig för bland andra Teatern i Ringen, Panini, K-märkt och K25, samt Stina Algotsson, BFUF.

Ricard Constantinou, entreprenör och ansvarig för bland andra Teatern i Ringen, Panini, K-märkt och K25 menade att framtidens fysiska mötesplats bör innehålla fyra ingredienser.

– Där måste det finnas: mat/dryck, hälsa/natur, kultur och tillsammans.

Med dem i fokus har Ricard Constantinou förändrat 1 000 kvadratmeter av Ringens köpcentrum i Stockholm till en originell måltidslösning – Teatern. Resultatet är en mötesplats med vällagad mat i fokus, där nio kockar och en konditor från Sveriges elit från skräddarsydda kök erbjuder mat i handen som de flesta har råd med.

– Det låg en stor utmaning i destinationen, att skapa ett mer attraktivt Skanstull. Denna del av Södermalm representerade inte mat och köpcentret var daterat. Det fanns också en demografisk utmaning med en alldeles för hög medelålder, berättade Ricard Constantinou.

Efter ett år kan han konstaterat att det lyckats.
– I dag omsätter Teatern fyra gånger mer på mat och dryck än tidigare restauranger på samma yta. Den har haft cirka en miljon besökare under första året och besökarantalet till Ringen har ökat med tolv procent. Adressen är densamma, men destinationen ny.