torsdag 2 september 2021

Handeln i Sverige 2021

Färsk statistik med omsättning, försäljningstillväxt och försäljningsindex för detalj- dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln i Sveriges kommuner och län.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

2020 var ett omvälvande år för detaljhandeln.
Året karaktäriserades av en splittrad utveckling där vissa branscher gick på knäna medan andra upplevde en stark tillströmning av kunder. Det var tillväxtrekord i e-handeln samtidigt som många butiker gapade tomma efter restriktioner och råd som gjorde att svenskarna undvek de fysiska butikerna.

Hur har den regionala handeln påverkats av coronapandemin? Lyssna på svaret den 2 september på webbinariet om detaljhandeln i Sveriges län och kommuner under 2020.

Webbinariet spelas också in och kommer läggas ut på Handelsrådets Youtubekanal.

Motsvarande statistik kommer i samband med webbinariet finnas på Handelsfakta.se.

Anmälan senast 31 augusti.

Sändningslänk skickas ut via mejl dagens före webbinariet.

På uppdrag av Handelsrådet genomför HUI Research årligen en studie av Sveriges regionala detaljhandel. Kartläggningen “Handeln i Sverige, som pågått sedan 1992, innehåller uppgifter om bland annat omsättning och försäljningsindex för dagligvaru- respektive sällanköpsvaruhandeln på kommun-, län- och riksnivå.

Programinnehåll

  • Ylva Åkesson, kommunikatör påHandelsrådet, hälsar välkomna och presenterar Handeln i Sverige och Handelsfakta.
  • Emelie Ekholm, detaljhandelsanalytiker på HUI Research, presenterar resultaten från årets kartläggning av Handeln i Sverige. Hur har stängda landsgränser påverkat handeln i gränshandelskommunerna? Hur ser utvecklingen i storstadsregionerna ut jämfört med småstäderna? Vilka kommuner har klarat sig bäst? Hur ser den totala utvecklingen ut för Sveriges fysiska handel? Detta är några av frågorna som besvaras.​
  • Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Strömstads kommun
  • Agneta Persson Hellsten, företagslots, Huddinge kommun
  • Per Andersson, detaljhandelsanalytiker på HUI Research, analyserar resultatet, identifierar trender och spår om den framtida utvecklingen tillsammans med
  • Monica Bruvik, detaljhandelsanalytiker på HUI Research.