fredag 5 april 2019

Frukostseminarium med Özge Öner

Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd

Handeln står för 11 procent av Sveriges BNP, av jobben och av offentliga sektorns totala skatteintäkter. Handeln är alltså en viktig del av ekonomin. Samtidigt finns det andra värden som på olika platser gör handeln ännu viktigare. Handeln kan förutom att bidra med jobb, skatteintäkter och ekonomisk tillväxt också bidra med konkurrenskraft till regioner, skapa mångfald och ge liv till landsbygd.
Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där forskaren Özge Öner (tv på bild) berättar mer om sin forskning kring handelns betydelse för välfärden i stad och glesbygd.
Ta del av Özge Öners presentation här: SHOPPING FOR CHANGE_FinalReport_SvenskHandel_April2019 – Skrivskyddad
Vi får också lyssna till Stina Qubti (mitten på bild) från den framgångsrika secondhandkejdan ”Busfrö Nytt och Bytt” och Elisabet Elmsäter Vegsö (till höger i bild), näringspolitisk expert från Svensk Handel.

Efter seminariet erbjuds möjligheten att stanna kvar för att delta vid och lyssna till en fördjupad diskussion vid en workshop som leds av HUI. Workshopen kommer bland annat att innehålla förberedda frågeställningar och gruppdiskussioner där Özge Öner också deltar.

Om forskningen
Genom att använda data som är både sofistikerad och omfattande går det att visa på vad som avgör detaljhandelns betydelse för sysselsättningen, regional utveckling och hur attraktiv en plats är. I sin forskning undersöker Özge Öner hur detaljhandeln påverkar på olika geografiska nivåer i Sverige (till exempel stadsdelar, stads- och landsbygdskommuner samt funktionella regioner). Målet är att identifiera vilken roll detaljhandeln spelar för arbetsmarknaden, den regionala utvecklingen och platsers attraktivitet. Syftet med projektet är att undersöka detaljhandelns funktion och roll i Sveriges stads- och landsbygdsregioner med avseende på sysselsättning, regional utveckling och attraktivitet för att ta fram kvalificerade beslutsunderlag för aktörer inom handeln.

Dr. Özge Öner är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och university lecturer vid University of Cambridge.
Läs sammanfattningen av hennes senaste forskningsrapport här:

Shopping for change sammanfattning 2019_2.

Tid och plats:
Fredagen den 5 april kl. 08.00-09.30 (en lättare frukost serveras från kl. 08:00, seminariet börjar kl. 08:30). Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.
Seminariet webbsänds
Efter seminariet finns möjlighet att stanna för en workshop som leds av HUI Research.

Anmälan senast 3 april här

Frågor om seminariet besvaras av:
Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-260 80 81
Lena Strålsjö, Handelsrådet
Lena.stralsjo@handelsradet.se
010-471 85 99

Välkommen!