fredag 15 september 2023

INSTÄLLT! Strategiska möjligheter för butiker i stadskärnan

Malin Sundström, Högskolan Väst, ägnar en morgontimme åt ett aktuell forskningstema: innovation och strategiska beslut för butiker i stadskärnan.

Pandemin skakade om ekonomin och detaljhandeln i grunden och kommer fortsatt ha stora effekter på handeln i många år framöver.

Hemarbete och restriktioner innebar plötsliga förändringar i konumenternas köpbeteende och detaljhandeln tvingades att snabbt ställa om för att möte nya behov.

Hur gör detaljhandeln för att hänga med i omställningen och hur kan stadskärnans fysiska butiker agera i kristider?

Kom och lyssna på Malin Sundström, professor och docent verksam vid den företagsekonomiska avdelningen på Högskolan Väst. Hennes fokus ligger på detaljhandelns utveckling och vilka långsiktiga effekter digitaliseringen har på relationen mellan återförsäljare, konsument och samhälle.

Frukostseminariet har också två gäster:

• Cerveras vd, Hans Redig Bolin, berättar hur det strategiska utvecklingsarbetet kan gå till i praktiken hos kedjan som har ett sjuttiotal butiker runt om i landet.

• Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Seminariet görs med publik på plats i Handelns hus, på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

En enklare frukost severas från klockan 08.00.

Seminariet spelas in och läggs ut på Handelsrådets Youtubekanal.

I samarbete med HUI Research.

Frågor besvaras av

Willian Lindquist, HUI Research: william.lindquist@hui.se telefon 073-835 0102

Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMNA!

Talare

Pandemin skakade om ekonomin och detaljhandeln i grunden och kommer fortsatt ha stora effekter på handeln i många år framöver.

Hemarbete och restriktioner innebar plötsliga förändringar i konumenternas köpbeteende och detaljhandeln tvingades att snabbt ställa om för att möte nya behov.

Hur gör detaljhandeln för att hänga med i omställningen och hur kan stadskärnans fysiska butiker agera i kristider?

Kom och lyssna på Malin Sundström, professor och docent verksam vid den företagsekonomiska avdelningen på Högskolan Väst. Hennes fokus ligger på detaljhandelns utveckling och vilka långsiktiga effekter digitaliseringen har på relationen mellan återförsäljare, konsument och samhälle.

Frukostseminariet har också två gäster:

• Cerveras vd, Hans Redig Bolin, berättar hur det strategiska utvecklingsarbetet kan gå till i praktiken hos kedjan som har ett sjuttiotal butiker runt om i landet.

• Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Seminariet görs med publik på plats i Handelns hus, på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

En enklare frukost severas från klockan 08.00.

Seminariet spelas in och läggs ut på Handelsrådets Youtubekanal.

I samarbete med HUI Research.

Frågor besvaras av

Willian Lindquist, HUI Research: william.lindquist@hui.se telefon 073-835 0102

Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMNA!

Pandemin skakade om ekonomin och detaljhandeln i grunden och kommer fortsatt ha stora effekter på handeln i många år framöver.

Hemarbete och restriktioner innebar plötsliga förändringar i konumenternas köpbeteende och detaljhandeln tvingades att snabbt ställa om för att möte nya behov.

Hur gör detaljhandeln för att hänga med i omställningen och hur kan stadskärnans fysiska butiker agera i kristider?

Kom och lyssna på Malin Sundström, professor och docent verksam vid den företagsekonomiska avdelningen på Högskolan Väst. Hennes fokus ligger på detaljhandelns utveckling och vilka långsiktiga effekter digitaliseringen har på relationen mellan återförsäljare, konsument och samhälle.

Frukostseminariet har också två gäster:

• Cerveras vd, Hans Redig Bolin, berättar hur det strategiska utvecklingsarbetet kan gå till i praktiken hos kedjan som har ett sjuttiotal butiker runt om i landet.

• Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Seminariet görs med publik på plats i Handelns hus, på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

En enklare frukost severas från klockan 08.00.

Seminariet spelas in och läggs ut på Handelsrådets Youtubekanal.

I samarbete med HUI Research.

Frågor besvaras av

Willian Lindquist, HUI Research: william.lindquist@hui.se telefon 073-835 0102

Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMNA!

Pandemin skakade om ekonomin och detaljhandeln i grunden och kommer fortsatt ha stora effekter på handeln i många år framöver.

Hemarbete och restriktioner innebar plötsliga förändringar i konumenternas köpbeteende och detaljhandeln tvingades att snabbt ställa om för att möte nya behov.

Hur gör detaljhandeln för att hänga med i omställningen och hur kan stadskärnans fysiska butiker agera i kristider?

Kom och lyssna på Malin Sundström, professor och docent verksam vid den företagsekonomiska avdelningen på Högskolan Väst. Hennes fokus ligger på detaljhandelns utveckling och vilka långsiktiga effekter digitaliseringen har på relationen mellan återförsäljare, konsument och samhälle.

Frukostseminariet har också två gäster:

• Cerveras vd, Hans Redig Bolin, berättar hur det strategiska utvecklingsarbetet kan gå till i praktiken hos kedjan som har ett sjuttiotal butiker runt om i landet.

• Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Seminariet görs med publik på plats i Handelns hus, på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

En enklare frukost severas från klockan 08.00.

Seminariet spelas in och läggs ut på Handelsrådets Youtubekanal.

I samarbete med HUI Research.

Frågor besvaras av

Willian Lindquist, HUI Research: william.lindquist@hui.se telefon 073-835 0102

Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMNA!

Seminariet är tyvärr inställt!

Vi hoppas återkomma med nytt datum inom kort.