torsdag 7 december 2017

Framtidens butiksformat – Förenar fysiskt och digitalt

HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium den 7 december i Göteborg. Docent Jens Hultman berättar om sin forskning avseende utvecklingen av nya butiksformat. Michael O’Rourke, Manager Physical Touchpoints inom IKEA globalt, kommenterar utifrån ett näringslivsperspektiv

Konsumentbeteendet förändras snabbt av den växande omnikanalhandeln där det är av allra största vikt att hitta rätt balans och kombination av fysiska och digitala kontaktytor. Detta tvingar handeln att tänka om och hitta nya format för att nå ut med sitt erbjudande till kunderna.

I takt med att handeln rustar för att kunna möta kunden i nya kanaler experimenterar stora detaljhandelskedjor som IKEA – där den fysiska butiken sedan starten varit en helt avgörande komponent i en mycket lyckad affärsmodell – nu med nya format. Utvecklingen har bara börjat, och det handlar bland annat om att hitta fungerande kombinationer av fysisk och digital kontaktyta mot kund. Michael O’Rourke och Jens Hultman kommer utifrån sina respektive perspektiv som praktiker och forskare att tala om drivkrafter, utmaningar och förväntningar rörande formatutveckling.

Jens Hultman är docent vid Centrum för Handelsforskning, Lunds universitet. Michael O’Rourke är Manager för Physical Touchpoints, IKEA Concept Business Unit.

Föredraget kommer att hållas på engelska.