fredag 14 september 2018

Experiment i marknadsföring

Hur kan man egentligen veta om en viss marknadsföringsaktivitet påverkar kunderna?
Det säkraste sättet att fastställa om det blir någon påverkan är att göra experiment.

Det här frukostseminariet ger en introduktion till experiment som ett systematiskt sätt att identifiera påverkan och presenterar resultaten av ett antal experiment i olika retailmiljöer.
Magnus Söderlund är professor i marknadsföring och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans senaste bok, som kom ut tidigare i år, heter Experiments in Marketing.