torsdag 1 februari 2024

Doktorandstipendium

Ansökan till Doktorandstipendium öppnar 1 februari 2024.

Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Doktoranden ansöker själv om doktorandstipendium och ska helst befinna sig i andra halvan av sin forskarutbildning.

Ansökningstillfället är under våren. Doktorandstipendium uppgår till 250 000 kronor (+ 60 000 kronor för försäkring) per år och avser att täcka den studerandes levnadsomkostnader. Doktorandmedel kan sökas för max 12 månader och min 3 månader.  Stipendiaten kan under en del av stipendietiden vistas vid ett utländskt lärosäte.

Sista ansökningsdag: 29 april kl. 14:00.

Ansökningsportalen återfinns här.