torsdag 21 december 2017

Doktorandstipendiat 2008, Marissa Ekdahl disputerar

Forskarutbildningsämne: Företagsekonomi

Respondent
Marissa Ekdahl

Avhandlingens titel
Resource Base Change and Development during the Internationalization Process: The Case of a Swedish Fashion Firm

Datum, tid och plats
Torsdagen den 21 december 2017, kl. 13.15 i lokal C-G salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Fakultetsopponent
Docent Christine Holmström Lind, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Betygsnämnd
Associate Professor Peter D. Ørberg Jensen, Department of Strategic Management and Globalization, Copenhagen Business School, Köpenhamn, Danmark
Docent Malin Sundström, Swedish Institute for Innovative Retailing, Högskolan i Borås
Docent Mikael Hilmersson, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ordförande vid disputationen
Docent Katarina Lagerström, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet