fredag 4 maj 2018

Digital varuutprovning

Frukostseminarium kring hur digitala kund- och varumodeller kan användas för effektivare operationer i retail supply chains.

Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium.

Seminariet fokuserar på hur digitala kund- och varumodeller kan användas för effektivare operationer i retail supply chains

Digitaliseringen möter samhället och handeln med full kraft. Förutom de utmaningar som följer av det skapas även möjligheter för företagen att använda sig av olika digitala lösningar för att utveckla verksamheten. Ett område på framfart är hur varuutprovning i detaljhandeln kan ske på ett effektivare sätt.

Huvudtalare:

Emmelie Gustafsson, Chalmers tekniska högskola: doktorand som forskar i hur digital modellering av kund och produkt kan användas för att bidra till kostnadseffektivitet och snabbhet retail supply chains.

Patrik Jonsson, Chalmers tekniska högskola: professor i Operations & Supply Chain Management som forskar om planering och styrning i försörjningskedjor.

Michael Bergman, Broken Bird Bootmakers: jurist med specialintresse för innovation inom IT, telekom och industri.

Laureano Astengo, Broken Bird Bootmakers: IT, digital kommunikation.

Observera att delar av seminariet kommer att hållas på engelska.

Frågor om seminariet besvaras av:

Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28

Andreas Hedlund, Handelsrådet
andreas.hedlund@handelsradet.se
010-471 86 46