måndag 11 mars 2019

Digital interaktion – för ökad kundupplevelse och kundvärde

Det virtuella utrymmet har blivit allt viktigare och skapar många möjligheter till internaktion. Men hur påverkar digital interaktion värdet av kundupplevelsen och har det potential att öka kundernas engagemang?

Nya digitala verktyg utmanar företagen att anpassa sig till ett mer digitalt beteende för att kunna interagera med sina kunder. En möjlighet att få till en interaktion med konsumenterna är att använda sig av spelifiering (gamification) eller augmented reality (AR) för att öka konsumenternas engagemang och skapa värde.
I den här frukostföreläsningen förklarar Dr. Elin Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, vad de båda begreppen innebär och hur digital interaktion kan användas för att förhöja och öka konsumenternas engagemang och lojalitet.

SE SEMINARIET I EFTERHAND HÄR!