måndag 1 mars 2021

Deadline – Handelns studentuppsatspris

Utlysningen för Handelns studentuppsatspris 2021 öppnade 1 december 2020, med deadline 1 mars 2021.
Studenterna ansöker själva genom att skicka in sin uppsats, samt uppsatsbetyg, för bedömning. Ansökan sker genom Handelsrådets ansökningsportal.

Läs mer här.