måndag 29 april 2024

Deadline – Doktorandstipendium

Sista ansökningsdag för Doktorandstipendium 2024, 29 april kl.14:00.

Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Doktoranden ansöker själv om doktorandstipendium och ska helst befinna sig i andra halvan av sin forskarutbildning.

Ansökningstillfället är under våren. Doktorandstipendium uppgår till 250 000 kronor (+ 60 000 kronor för försäkring) per år och avser att täcka den studerandes levnadsomkostnader. Doktorandmedel kan sökas för max 12 månader och min 3 månader.  Stipendiaten kan under en del av stipendietiden vistas vid ett utländskt lärosäte.

Ansökningsportalen återfinns här.