torsdag 18 oktober 2018

10-års jubileum: Centre for Retailing, Handelshögskolan Göteborg

Forskningscentrumet Centre for Retailing på Handelshögskolan i Göteborg fyller tio år i år.
I samband med detta bjuds in till en heldag på fokus på ”arbetsplats – marknadsplats – varuflöden.”

Det kommer bland annat att handla om shopping via smarta telefoner, hållbara varuflöden i modehandeln och Handelsrådets vd Andreas Hedlund ger åhörarna en summering av handelsforskningens utveckling och branschens behov av ny kunskap inför framtiden.

Under dagen presenteras också resultat från forskning som finansierats av Handelsrådet. Johan Hagberg, docent i marknadsföring, sätter fokus på handelns fysiska butiker i ljuset av detaljhandelns digitala transformation. Ola Bergström, professor management och organisation, lyfter de senaste rönen inom omställning i integration i detaljhandeln.

Dagen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsat.