15 nya miljoner till handelsforskning

Handelsrådet avsätter ytterligare nya miljoner till fler handelsnära forskningsprojekt.

– Genom att årligen avsätta betydande belopp till projektfinansiering medverkar Handelsrådet till att utveckla handelsforskningen på nationell nivå, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets FoU-expert.

– Forskning bidrar med kunskap och förslag till lösningar och innovationer som kan stärka handeln på både kort och lång sikt.

Med de 15 miljonerna i den aktuella utlysningen har Handelsrådet sammantaget under de senaste fem åren bidragit med över 100 miljoner kronor till handelsrelaterad forskning.

Handelsrådet vill stimulera till forskning som genererar kunskap till nytta för handelns arbetsgivare, arbetstagare och branschen som helhet. Den aktuella utlysningen fokuserar på branschnära projekt, utan att gynna enskilda företag specifikt.

Möjligheten att söka forskningspengar via Handelsrådet har öppnat idag, torsdag 16 november.

Ansökan är uppdelad i tre steg, där den första består av en idéskiss från forskaren. De projekt som går vidare ges därefter möjlighet att skriva en fullskalig ansökan. Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas i början på sommaren.