Start » Yrke och kompetens » Kompetenslyft för handeln » Kompetenslyft för handeln 2

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kompetenslyft för handeln 2

Hur rustar vi för framtiden?

Idag ställs nya krav på omställning av handeln, allt fler funktioner digitaliseras och en
ökande andel affärer görs via internet. Kund- och konsumtionsbeteenden förändras, nya
affärsmodeller växer fram och det krävs nya kunskaper och digitala verktyg för att möta
framtidens möjligheter.

Funderar ni på hur ert företag ska ta nästa steg med anledning av handelns digitala transformation?
Är det ökad kunskap om branschens utveckling eller är det en digital strategi som saknas för att våga satsa vidare?
Behöver era medarbetare bygga på sin kompetens för att ni tillsammans ska ta er an nya möjligheter?
Sedan förra hösten har projektet ”Kompetenslyft för handeln” erbjudit utbildningar med fokus på digital
kompetens till mindre handelsföretag.
Från och med hösten 2020 till och med hösten 2022 får även större handelsföretag chansen till kostnadsfri utbildning.

Hur fungerar det?

Vissa utbildningar vänder sig till ägare/verksamhetsansvarig och andra till företagets medarbetare.
Det går även bra att erbjuda utbildningarna till korttidspermitterade medarbetare.
Ni väljer själv vilken eller vilka utbildningar ni har behov av. Till er hjälp kommer vi att erbjuda en enklare form av kompetensbehovsanalys.
Utbildningarna sker i digital form och genomförs av erkänt duktiga utbildningsleverantörer. Samtliga
utbildningar är kostnadsfria. Er enda kostnad är den tid ni avsätter för utbildning. Utbildningslängden
varierar från en halvdag till cirka två dagar (dock uppdelat i flera tillfällen) beroende på kompetensområde.

Hur anmäler jag mig?

För att få tillgång till utbildningarna måste ert företag bli en projektdeltagare.
Det blir ni genom att fylla i en anmälan där ni ger er bekräftelse till att ni har för avsikt att delta.
Anmälan är dock inte bindande.
Anmälan laddas ner och när ni fyllt i era uppgifter skickas den till
kompetenslyft@handelsradet.se.

För mer information kontakta:
Helen Rönnholm
helen.ronnholm@handelsradet.se
tel 0705-63 31 19

 

Följande utbildningar ingår i Kompetenslyft för handeln:
(Läs en mer utförlig beskrivning av varje utbildning här.

1. Handelns digitala transformation

Handeln utvecklas ständigt för att motsvara marknadens behov, som i sin tur till stor del styrs av
kundens önskemål. Den digitala transformationen pågår för fullt och idag förväntar sig allt fler en digital
och sömlös kundupplevelse. Syftet med utbildningen är att förstå hur vi handlare kan dra nytta av
digitaliseringen och den omvärld vi befinner oss i.

 

2. Omvärldsanalys i den digitala handeln

Omvärldsanalys låter högtravande, men handlar enkelt uttryckt om att ha koll på vad som händer
omkring dig för att kunna fatta beslut som gynnar din verksamhet. Det handlar om att göra den egna
verksamheten konkurrenskraftig och relevant. Genom utbildningen får du lära dig att jobba med
omvärldsanalys på ett sätt som fungerar för din verksamhet.

 

3. E-handel, fysisk handel eller både och

Vilken affärsstrategi är rätt för dig i ett digitalt handelslandskap? Vilka vägval och överväganden bör du
göra? Idag gäller det att förändringshastigheten inom företaget är lika stor som i omvärlden. Annars
riskerar företagen att hamna på efterkälken. Det gäller att kunna ta till vara de möjligheter som finns
och hantera de utmaningar som digitaliseringen skapar. En väl formulerad strategi och tydliga mål är en
förutsättning för en stabil utveckling.

 

4. Agera lönsamt

Hur vet du att verksamheten utvecklas åt rätt håll? Vilka analyser behöver du löpande göra för att ha koll
på din utveckling? Genom utbildningen lär du dig att använda affärsanalys på ett sätt som fungerar för
din verksamhet. Du lär dig att löpande analysera verksamhetens prestation utifrån nyckeltal och vilken
information/data som det kräver. Efter utbildningen har du gjort en enklare affärsanalys av
verksamheten och också satt upp rutiner för att löpande följa och utveckla verksamheten utifrån några viktiga nyckeltal.

 

5. Modigt ledarskap i handelns digitala transformation

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling inom handeln. En
förändring som ställer nya krav på ditt företag och dina anställda.
Det krävs ett medvetet ledarskap för att utveckla verksamheten i positiv riktning och bli mer lönsam. Syftet med utbildningen är att du lär dig olika sätt att säkra gemensamt ansvar och ägarskap för verksamhetens resultat och får verktyg att leda och driva förändring på ett hållbart och modigt sätt.

 

6. Effektiva lager- och logistiklösningar

Det blir allt viktigare att kunna optimera flöden och inte binda för mycket kapital i lager. När handeln går allt mer från traditionella (fysisk butik) mot digitala kanaler (e-handel) ställer det nya krav på logistiken. Om företaget är verksam inom flera distributionskanaler blir utmaningen ännu större. Det gäller att förstå hur man nyttjar logistiken mest optimalt.

 

7. Från tanke till köp

Idag har kunderna stora möjligheter att hitta information om och jämföra varor, priser och butiker. Det är på alla sätt viktigt att förstå hur och varifrån den potentielle kunden får information och köplust. Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom många olika kanaler.

 

8. Kundservice och kundbemötande 2.0

Samhällets utveckling har lett till att kunderna är ständigt uppkopplade, pålästa och medvetna. Konkurrensen från digitala medier ställer ännu högre krav på dig som säljare. Du måste öppna upp för en kommunikation som hjälper kunden att identifiera behov och komma vidare i sin köpprocess. Du måste skapa förtroende och få kontakt.

 

9. Träffa rätt i din digitala marknadsföring

Det ställs allt högre krav på effektivare och bättre marknadsföring för att nå och fånga kundens intresse. Digitaliseringen medför nya kanaler och möjligheter att nå ut brett och rätt. Hur kan digital marknadsföring hjälpa dig att fånga nya och befintliga kunders intresse? Genom utbildningen lär du dig hur du kan arbeta med digital marknadsföring på ett sätt som fungerar för din verksamhet.

 

10. Marknadsföring i sociala medier

Att synas och marknadsföra sig i olika medier är viktigt för många handelsföretag. Att skapa ett genomtänkt och snyggt innehåll kan vara desto svårare. Genom utbildningen lär du dig att arbeta med egen marknadsföring i sociala medier på ett sätt som fungerar för din verksamhet. Du kan ge exempel på hur marknadsföring i sociala medier kan se ut och lär dig skapa enklare filmer, bilder och text anpassad för sociala medier.

 

 

 

Prenumerera på nyhetsbrev