Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmälan utbildningar

Samtliga utbildningar är kostnadsfria och genomförs digitalt via Zoom.

 

E-handel, fysisk handel eller både och

Idag är det viktigt att förändringshastigheten inom företaget är lika stor som i omvärlden. Det finns olika affärsstrategier och genom vägval och noga överväganden måste företaget välja rätt affärsstrategi för att på bästa sätt nå ut i ett digitalt handelslandskap. Det är viktigt att företaget har en strategi som kan möta de utmaningar som digitaliseringen skapar. Syftet med utbildningen är att förstå hur handelsföretagen behöver utveckla sin affärsstrategi för att ge kunden en sömlös kundupplevelse.

19 januari 2021, kl. 8.00-12.00 anmälan
19 januari 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan
10 mars 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan

 

Agera lönsamt

Vi inleder med hur affärsanalys/business intelligence kan användas i olika verksamheter och på olika nivåer i organisationen. Vi går därefter igenom syftet med affärsanalys/business intelligence, grunderna och hur brett affärsanalysen kan sträcka sig. För att analyserna ska vara framåtsträvande pratar vi även om målens betydelse, att sätta mål för att därefter koppla affärsanalysen till faktorer relevanta för en handelsorganisation. En modell som kommer att användas är Mål – Kritiska framgångsfaktorer – Nyckeltal och kopplingen dessa emellan. Allt i riktning mot en mer (eller fortsatt) välmående organisation.

27 januari 2021, kl. 8.00-12.00  anmälan
27 januari 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan
25 mars 2021, kl. 8.00-12.00 anmälan

 

Effektiva lager- och logistiklösningar

Det blir allt viktigare att kunna optimera flöden och inte binda för mycket kapital i lager. När handeln går allt mer från traditionella kanaler (fysisk butik) mot digitala kanaler (e-handel) ställer det nya krav på logistiken. Om företaget är verksamt inom flera distributionskanaler blir utmaningen ännu större. Det gäller att förstå hur logistiken nyttjas optimalt. Syftet med utbildningen är att tydliggöra de logistiska utmaningarna som finns inom handeln och hur företagen bäst möter dem. Du får insikt i hela logistikflödet (inköp – lager – distribution) samt vilka verktyg som kan användas.

3 februari 2021, kl. 8.00-12.00 anmälan
15 mars 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan

 

Från tanke till köp

Idag har kunderna stora möjligheter att hitta information om och jämföra varor, priser och butiker. Det är på alla sätt viktigt att förstå hur och varifrån den potentielle kunden får information och köplust. Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom många olika kanaler. Utbildning tar fasta på kundresan. Var, när och hur möts du och din kund? Hur upplever kunden olika steg på sin väg till, under och efter sitt köp? Hur kan du vinna kundernas förtroende så du blir en naturlig part i deras köpprocess?

13 april 2021, kl. 8.00-12.00 anmälan
13 april 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan
26 maj 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan
23 augusti 2021, kl. 8.00-12.00 anmälan

 

Kundservice och kundbemötande 2.0

Samhällets utveckling har lett till att kunderna är ständigt uppkopplade, pålästa och medvetna. Konkurrensen från digitala medier ställer ännu högre krav på bra service och rätt bemötande. Säljaren måste öppna upp för en kommunikation som hjälper kunden att identifiera behov och komma vidare i sin köpprocess. Det är viktigt att skapa förtroende och få kontakt. Vi utgår från kundens behov och det goda mötet. Vi funderar på vad som gör att vi når fram och hur det går att anpassa bemötandet efter människa och situation nu när kunden är allt mer digital.

21 april 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan
31 maj 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan
17 augusti 2021, kl. 8.00-12.00 anmälan

 

Träffa rätt i din digitala marknadsföring

Det ställs allt högre krav på effektivare och bättre marknadsföring för att nå och fånga kundens intresse. Digitaliseringen medför nya kanaler och möjligheter att nå ut brett och rätt. Hur kan digital marknadsföring hjälpa företag i handeln att fånga nya och befintliga kunders intresse? Genom utbildningen kommer du få lära dig grunderna i hur digital marknadsföring görs på ett sätt som fungerar optimalt för företag i handeln. Hur vi idag bör arbeta datadrivet och strategiskt för att mäta resultat och få önskad effekt.

26 april 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan
18 maj 2021, kl. 8.00-12.00 anmälan
1 september 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan

 

Marknadsföring i sociala medier

Att synas och marknadsföra sig i olika medier är viktigt för många handelsföretag. Att skapa ett genomtänkt och snyggt innehåll kan vara desto svårare. I denna utbildning fokuserar vi på innehållet och närvaron i sociala kanaler. Hur handelsföretaget arbetar med egen marknadsföring i sociala medier på ett sätt som fungerar för olika typer av verksamheter. Du kan efter denna utbildning ge exempel på hur en bra närvaro i sociala medier kan och bör se ut och vet grunderna i hur man skapar enklare filmer, bilder och text anpassad för sociala medier.

8 februari 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan
4 maj 2021, kl. 8.00-12.00 anmälan
8 september 2021, kl. 13.00-17.00 anmälan

 

 

Prenumerera på nyhetsbrev