Start » Yrke och kompetens » Kompetenslyft för handeln » Fortbildningsprogram för lärare

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Fortbildningsprogram för lärare

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras och att en ökande andel av affärerna görs via internet. När nya affärsmodeller växer fram, ställs nya krav på företagen och dess anställda. I och med detta ställs också nya krav på utbildningar som ska förbereda dem som vill etablera sig i handeln. Den gymnasiala handelsutbildningen håller på att omstöpas och förutom att uppdatera styrdokument och läromedel är det även viktigt att lärarna får uppdatera sin kompetens. Handelsrådet har kartlagt kompetensbehovet inom handeln och utifrån kartläggningen tagit fram ett utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet riktar sig i första hand till handelsföretag och dess medarbetare men har nu anpassats och görs tillgängligt även för fortbildning av lärare.

Utbildningsprogrammet består av fem moduler där varje modul innehåller två till tre utbildningspass på två till fyra timmar. Den totala utbildningstiden motsvarar fem heldagar. Programmet inleds i samband med Handelsrådets utbildarkonferens (digitalt) den 5 oktober då även modul 1 genomförs. De lärare som är anmälda och deltar i modul 1 kommer därefter att få inbjudan till kommande utbildningsmoduler som genomförs under en period på ett år med avslut hösten 2021. Det är inget krav att delta på samtliga moduler. Modulerna följer dock en röd tråd och deltagarna får större förståelse för helheten om de genomgått samtliga moduler.

Handelsrådet kommer att utfärda diplom till de lärare som deltagit i samtliga moduler i utbildningsprogrammet och fått godkänt på den avslutande inlämningsuppgiften. Samtliga utbildningar genomförs i webbinarieform och är kostnadsfria.

 

Anmälan till Handelsrådets utbildarkonferens inklusive utbildningsmodul 1:

Utbildningen ingår i Handelsrådets ESF-projekt ”Kompetenslyft för handeln” där deltagarnas nedlagda tid utgör medfinansiering.

Skolans rektor anmäler deltagare till programmet. Det går att anmäla fler lärare från samma skola.

 

Datum: 5 oktober 2020

Tid: 10.00-17.00

Genomförs via videolänk

Anmälningslänk

Sista anmälan: 21 september 2020

 

Dagens program:

10.00                  Under förmiddagen informerar vi om:

– Fortbildningsprogrammet för lärare

– Det nya Försäljnings- och serviceprogrammet

– Handelsrådets stödmaterial till lärare

– Yrkestävlingar

12.00                  Lunchpaus

13.00                  Handelns digitala transformation (utbildning)

15.00                  Omvärldsanalys i den digitala handeln (utbildning)

17.00                  Slut

 

 

 

Prenumerera på nyhetsbrev