Kompetenslyft i handeln – Processbeskrivning för framtagande av delkvalifikationer

Kompetenslyft-i-handeln-Processbeskrivning-for-framtagande-av-delkvalifikationer.pdf