Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Handelns yrkespraktik » Så här går det till (checklista)

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Så här går det till

Checklista:

 1. Den blivande yrkespraktikanten hittar en arbetsgivare som vill anställa eller tar hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta en arbetsgivare. (Det är viktigt att arbetsgivaren är medlem i Svensk Handel eller KFO och har kollektivavtal.)

 2. Arbetsgivaren kontaktar Handelsrådet (yrkespraktik@handelsradet.nu) för att stämma av förutsättningarna för yrkespraktiken.

 3. Arbetsgivaren kontaktar det lokala facket (klubbordförande, avdelningens ombudsman eller motsvarande).

 4. I samråd med den fackliga representanten utser arbetsgivaren den som ska vara yrkespraktikantens handledare.

 5. Samtidigt kontrolleras att praktikanten har en examen från gymnasiet och är anmäld hos Arbetsförmedlingen (om inte, gör det direkt).

 6. Arbetsgivaren skickar in en ansökan om stöd för yrkesintroduktionsanställning (”Ansökan beslut yrkesintroduktion”) till Arbetsförmedlingen.
  (www.arbetsformedlingen.se/download/18.1dba97a7142dc24a3c822e0/1467356309814/Ansokan_beslut_yrkesintroduktion.pdf)

 7. Arbetsgivaren skriver anställningsavtal med yrkespraktikanten. (Arbetsförmedlingen måste ha fått in ansökan om yrkesintroduktionsanställning och fattat beslut om stöd innan personen kan påbörja sin yrkesintroduktionsanställning.)

 8. Kopior av anställningsavtalet och ansökan om stöd för yrkesintroduktionsanställning skickas till Handelsrådet.

 9. Handelsrådet skickar ut startpaket till praktikanten och handledaren med inloggningsuppgifter och övrigt material.

 10. Arbetsgivaren ser till att yrkespraktikanten och handledaren har tillgång till dator med anslutning till internet.

Sedan är det bara att logga in och köra igång!

Prenumerera på nyhetsbrev