Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Förutsättningar

Handelns Yrkespraktik bygger på det regelverk som finns för yrkesintroduktionsanställningar. Följande förutsättningar gäller för anställning av yrkespraktikanter i handeln:

  • Yrkespraktiken är en tidsbegränsad anställning på tolv månader och det finns inga förpliktelser till vidare anställning.
  • Arbetsgivaren ska vara medlem i Svensk Handel eller Arbetsgivarföreningen KFO och ha kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.
  • Yrkespraktikanten ska ha en godkänd examen från gymnasiet och vara under 25 år. Personen ska vara registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • Yrkespraktikanten anställs på heltid. 75 procent av tiden ägnas åt vanligt butiksarbete, resterande 25 procent av tiden ägnas åt utbildning som sker i butiken och via webben.
  • Utbildningsplanen ska följa de riktlinjer som de centrala parterna tagit fram i Handelsrådet.
  • Yrkespraktikanten får minst 75 procent av minimilönen. (Yrkespraktikanter som har gått handels- och administrationsprogrammet får enligt kollektivavtalet tillgodoräkna sig ett års erfarenhet.)
  • Arbetsgivare får en ersättning från Arbetsförmedlingen som motsvarar arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Dessutom utgår 115 kronor per dag i ersättning för handledning.
  • Varje arbetsplats kan ha en yrkespraktikant. Arbetsplatser med fler än 25 anställda kan ha två praktikanter.
  • Handledaren ska ha minst tre års branschvana, vara engagerad, tycka om att arbeta med yngre människor och genomgå vår kostnadsfria handledarutbildning via webben.
  • Arbetsförmedlingen måste ha fått in ansökan om yrkesintroduktionsanställning och fattat beslut om stöd innan personen kan påbörja sin yrkesintroduktionsanställning.

Prenumerera på nyhetsbrev