161107-pressmeddelande-handelsutbildning-pa-mockelngymnasiet-certifierad

161107-Pressmeddelande-Handelsutbildning-pa-Mockelngymnasiet-certifierad.pdf