2012-Mot-en-mer-hallbar-konsumtion-En-studie-om-konsumenters-anskaffning-och-avyttring-av-klader