2017 4 Handelns digitalisering och förändrade affärer – sammanfattning

2017-4-Handelns-digitalisering-och-forandrade-affarer-sammanfattning.pdf