2017 Digitalisering i handeln – navigera rätt bland utmaningar och möjligheter i den snabba strukturomvandlingen

2017-Digitalisering-i-handeln-navigera-ratt-bland-utmaningar-och-mojligheter-i-den-snabba-strukturomvandlingen.pdf