2016 6 Dataanalys för ökad kundförståelse – Sammanfattning

2016-6-Dataanalys-for-okad-kundforstaelse-Sammanfattning.pdf