2016 6 Dataanalys för ökad kundförståelse

2016-6-Dataanalys-for-okad-kundforstaelse.pdf