Anmälan utbildningar

Samtliga utbildningar är kostnadsfria och genomförs digitalt via Zoom.

Agera lönsamt

Hur vet du att verksamheten utvecklas åt rätt håll? Vilka analyser behöver du löpande göra för att ha koll på företagets utveckling? Genom utbildningen lär du dig att använda affärsanalys på ett sätt som fungerar för din verksamhet. Du lär dig att löpande analysera verksamhetens prestation utifrån nyckeltal och vilken information/data som det kräver.

Del 1: 21 september, kl. 13.00 – 17.00 Anmäl dig här

Del 2: 22 september, kl.13.00 – 17.00

Modigt ledarskap

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling inom handeln. En förändring som ställer nya krav på ditt företag och dina anställda. Det krävs ett medvetet ledarskap för att utveckla verksamheten i positiv riktning och bli mer lönsam. Syftet med utbildningen är att du lär dig olika sätt att säkra gemensamt ansvar och ägarskap för verksamhetens resultat och får verktyg att leda och driva förändring på ett hållbart och modigt sätt.

Del 1: 5 oktober, kl.13.00 – 17.00 Anmäl dig här

Del 2: 12 oktober, kl.13.00 – 17.00

Del 3: 19 oktober, kl.13.00 – 17.00

Del 4: 26 oktober, kl.13.00 – 17.00

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys låter högtravande, men handlar enkelt uttryckt om att ha koll på vad som händer omkring dig för att kunna fatta beslut som gynnar din verksamhet. Det handlar om att göra den egna verksamheten konkurrenskraftig och relevant. Genom utbildningen får du lära dig att jobba med omvärldsanalys på ett sätt som fungerar för din verksamhet.

Del 1: 11 november, kl. 8.00 – 12.00 Anmäl dig här

Del 2: 15 november, kl.8.00 – 12.00