Anmälan utbildningar

Samtliga utbildningar är kostnadsfria och genomförs digitalt via Zoom.

Marknadsföring i sociala medier

Att synas och marknadsföra sig i olika medier är viktigt för många handelsföretag. Att skapa ett genomtänkt och snyggt innehåll kan vara desto svårare. I denna utbildning fokuserar vi på innehållet och närvaron i sociala kanaler. Hur handelsföretaget arbetar med egen marknadsföring i sociala medier på ett sätt som fungerar för olika typer av verksamheter. Du kan efter denna utbildning ge exempel på hur en bra närvaro i sociala medier kan och bör se ut och vet grunderna i hur man skapar enklare filmer, bilder och text anpassad för sociala medier.

8 september 2021, kl. 13.00-17.00 Anmäl dig här

Från tanke till köp

Idag har kunderna stora möjligheter att hitta information om och jämföra varor, priser och butiker. Det är på alla sätt viktigt att förstå hur och varifrån den potentielle kunden får information och köplust. Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom många olika kanaler. Utbildning tar fasta på kundresan. Var, när och hur möts du och din kund? Hur upplever kunden olika steg på sin väg till, under och efter sitt köp? Hur kan du vinna kundernas förtroende så du blir en naturlig part i deras köpprocess?

15 september 2021, kl. 8.00-12.00 Anmäl dig här

E-handel, fysisk handel eller både och

Idag är det viktigt att förändringshastigheten inom företaget är lika stor som i omvärlden. Det finns olika affärsstrategier och genom vägval och noga överväganden måste företaget välja rätt affärsstrategi för att på bästa sätt nå ut i ett digitalt handelslandskap. Det är viktigt att företaget har en strategi som kan möta de utmaningar som digitaliseringen skapar. Syftet med utbildningen är att förstå hur handelsföretagen behöver utveckla sin affärsstrategi för att ge kunden en sömlös kundupplevelse.

21 september 2021, kl. 13.00-17.00 Anmäl dig här

Agera lönsamt

Vi inleder med hur affärsanalys/business intelligence kan användas i olika verksamheter och på olika nivåer i organisationen. Vi går därefter igenom syftet med affärsanalys/business intelligence, grunderna och hur brett affärsanalysen kan sträcka sig. För att analyserna ska vara framåtsträvande pratar vi även om målens betydelse, att sätta mål för att därefter koppla affärsanalysen till faktorer relevanta för en handelsorganisation. En modell som kommer att användas är Mål – Kritiska framgångsfaktorer – Nyckeltal och kopplingen dessa emellan. Allt i riktning mot en mer (eller fortsatt) välmående organisation.

24 september 2021, kl. 13.00-17.00 Anmäl dig här

Modul 5 ”Hur gör jag i min undervisning”

Vid detta sista utbildningstillfälle lägger vi fokus på att tillsammans hitta sätt att omsätta dina nya kunskaper i praktiken. Syftet är att stötta dig att anpassa och utveckla din undervisning så att den matchar den snabba digitaliseringstakten i handeln, få inspiration till olika undervisningsupplägg samt säkerställa att undervisningen på framtidens gymnasiala handelsutbildningar ligger i framkant.
Sista anmälningsdag är 17 september 2021.

19 oktober kl. 09.00-12.00 Anmäl dig här

20 oktober kl. 09.00-12.00 Anmäl dig här

21 oktober kl. 09.00-12.00 Anmäl dig här