Upphandling

Kompetenslyft för handeln är ett utbildningsprojekt som har till syfte att erbjuda utbildningsinsatser, till mindre handelsföretag samt handelslärare, med anledning av handelns digitala transformation. Projektet drivs inom ramen för Handelsrådet och är medfinansierat av Europeiska Socialfonden.

Projektet välkomnar nu intresserade utbildningsaktörer att svara på två upphandlingar, en för småföretag och en för handelslärare, gällande projektets utbildningar. Upphandlingen sker genom konkurrensutsättning. Anbudsgivaren kan välja att svara på en eller flera utbildningar utifrån den utbildningslista som redovisas i respektive anbud.

Sista svarsdatum är den 3 november!

 

Upphandlingsunderlag: