Upphandling

Kompetenslyft för handeln är ett utbildningsprojekt som har till syfte att erbjuda utbildningsinsatser, till mindre handelsföretag samt handelslärare, med anledning av handelns digitala transformation. Projektet drivs inom ramen för Handelsrådet och är medfinansierat av Europeiska Socialfonden.

Projektet välkomnar nu intresserade utbildningsaktörer att svara på upphandlingen för utbildningsmodulerna Hållbar handel och Varans väg till kunden. Upphandlingen sker genom konkurrensutsättning.

Sista svarsdatum är den 9 januari 2022!