Upphandling

Kompetenslyft för handeln är ett utbildningsprojekt som har till syfte att erbjuda utbildningsinsatser, till mindre handelsföretag samt handelslärare, med anledning av handelns digitala transformation. Projektet drivs inom ramen för Handelsrådet och är medfinansierat av Europeiska Socialfonden.

Projektet välkomnar nu intresserade företag att svara på upphandlingen facilitator lärarfortbildning. Upphandlingen sker genom konkurrensutsättning.

Sista svarsdatum är den 9 maj 2022!