Anmälan lärarfortbildningar

Träffa rätt i din digitala marknadsföring

Det ställs allt högre krav på effektivare och bättre marknadsföring för att nå och fånga kundens intresse. Digitaliseringen medför nya kanaler och möjligheter att nå ut brett och rätt. Hur kan digital marknadsföring hjälpa dig att fånga nya och befintliga kunders intresse? Genom utbildningen lär du dig hur du kan arbeta med digital marknadsföring på ett sätt som fungerar för din verksamhet.

5 september, 13.00-17.00

Anmälan

Marknadsföring i sociala medier

Att synas och marknadsföra sig i olika medier är viktigt för många handelsföretag. Att skapa ett genomtänkt och snyggt innehåll kan vara desto svårare. Genom utbildningen lär du dig att arbeta med egen marknadsföring i sociala medier på ett sätt som fungerar för din verksamhet. Du kan ge exempel på hur marknadsföring i sociala medier kan se ut och lär dig skapa enklare filmer, bilder och text anpassad för sociala medier.

19 september, 13.00-17.00

Anmälan 

Modul 5: Hur gör jag i min undervisning

Vid detta sista utbildningstillfälle lägger vi fokus på att tillsammans hitta sätt att omsätta utbildningens budskap i praktiken. Utbildningen äger rum under en halvdag och hålls digitalt. Syftet är att;

  • stötta dig att anpassa och utveckla din undervisning så att den matchar den snabba digitaliseringstakten i handeln,
  • få inspiration till olika undervisningsupplägg samt
  • säkerställa att undervisningen på framtidens gymnasiala handelsutbildningar ligger i framkant.

Inför utbildningstillfället kommer vi be dig skissa på ett undervisningsupplägg, temauppgift eller projekt som utgår från de kunskaper du utvecklat genom tidigare moduler och i din yrkesvardag. En enkel mall kommer skickas ut till er som anmäler er.

Utbildningen kommer vara upplagd som en workshop där du i mindre grupper får dela ditt förslag, lyssna på andras och tillsammans hjälpas åt att vidareutveckla uppläggen. Förhoppningen är att du går ifrån utbildningen med inspiration och genomarbetade undervisningsupplägg som du kan använda i din yrkesvardag.

Vi kommer försöka ge plats för alla som vill gå utbildningen. Anmäl dig därför även om det skulle vara så att du hamnar på väntelista.

Sista anmälningsdag är 16 september 2022!

18 oktober kl. 09.00-12.00

Anmälan

19 oktober kl. 09.00-12.00

Anmälan