Anmälan lärarfortbildningar

Modul 5: Hur gör jag i min undervisning

Vid detta sista utbildningstillfälle lägger vi fokus på att tillsammans hitta sätt att omsätta utbildningens budskap i praktiken. Utbildningen äger rum under en halvdag och hålls digitalt. Syftet är att;

  • stötta dig att anpassa och utveckla din undervisning så att den matchar den snabba digitaliseringstakten i handeln,
  • få inspiration till olika undervisningsupplägg samt
  • säkerställa att undervisningen på framtidens gymnasiala handelsutbildningar ligger i framkant.

Inför utbildningstillfället kommer vi be dig skissa på ett undervisningsupplägg, temauppgift eller projekt som utgår från de kunskaper du utvecklat genom tidigare moduler och i din yrkesvardag. En enkel mall kommer skickas ut till er som anmäler er.

Utbildningen kommer vara upplagd som en workshop där du i mindre grupper får dela ditt förslag, lyssna på andras och tillsammans hjälpas åt att vidareutveckla uppläggen. Förhoppningen är att du går ifrån utbildningen med inspiration och genomarbetade undervisningsupplägg som du kan använda i din yrkesvardag.

Vi kommer försöka ge plats för alla som vill gå utbildningen. Anmäl dig därför även om det skulle vara så att du hamnar på väntelista.

Sista anmälningsdag är 16 september 2022!

18 oktober kl. 09.00-12.00

Anmälan

19 oktober kl. 09.00-12.00

Anmälan