Utbildningar för lärare

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras och att en ökande andel av affärerna görs via internet. När nya affärsmodeller växer fram, ställs nya krav på företagen och dess anställda. I och med detta ställs också nya krav på utbildningar som ska förbereda dem som vill etablera sig i handeln. Handelsrådet har kartlagt kompetensbehovet inom handeln och utifrån kartläggningen tagit fram ett utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet riktar sig i första hand till handelsföretag och dess medarbetare men har nu anpassats och görs tillgängligt även för fortbildning av lärare.

Utbildningsprogrammet består av fem moduler där varje modul innehåller en till två utbildningspass på två till fyra timmar. Läs mer om hela programmet här. Den totala utbildningstiden motsvarar cirka fem heldagar. Utbildningsprogrammet pågår från februari 2022 till och med november 2022. Det är inget krav att delta på samtliga moduler men Handelsrådet kommer att utfärda diplom till de lärare som deltagit i hela programmet. Samtliga utbildningar genomförs i webbinarieform och är kostnadsfria.

Hur gör jag om jag vill delta?

Alla som undervisar för handeln är välkommen att delta i programmet. Anmäl dig till utbildningarna här. Om en utbildning bli fulltecknad placeras du på väntelista. Är det många på väntelistan kommer vi se över möjligheten att sätta in extratillfällen.

Lärarfortbildningen ingår i Handelsrådets ESF-projekt ”Kompetenslyft för handeln” där deltagarnas nedlagda tid utgör medfinansiering. Det innebär att du kommer att få fylla i en närvarorapport efter varje utbildning där du bekräftar din närvaro.

För frågor och mer information:

Helen Rönnholm
helen.ronnholm@handelsradet.se