229 Makt och mening med mobilen En kvalitativ studie av mobilens roll i konfektionsindustrin

229-Makt-och-mening-med-mobilen-En-kvalitativ-studie-av-mobilens-roll-i-konfektionsindustrin-1.pdf