Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Strategi och utveckling » Utveckla handelsnäringen med forskning

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Utveckla handelsnäringen med forskning

Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Handelsnäringen är en betydelsefull del av det svenska näringslivet och bör vara en självklar del av regeringens mål om att forskning och innovation ska bidra till näringslivets konkurrenskraft. Forskning och högre utbildning inom handel är en viktig pusselbit och bör ges möjlighet att stärkas kvalitetsmässigt.

Forskning bidrar med tillväxt, framsteg, innovation och ökar välfärden samt ger individer ökad förmåga till kritiskt tänkande. Sverige har länge haft en stark forskningstradition och måste fortsätta ha det för att utvecklas vidare. Handelsnäringen, med sin viktiga betydelse för samhället, bör vara en del av denna forskningstradition för att klara framtidens krav och utmaningar.

I inspelet till forsknings- och innovationspropositionen lyfts särskilt dessa åtgärder fram som viktiga:

  1. Att de statliga forskningsstiftelsernas och forskningsmyndigheternas utlysningar och forskningssatsningar i högre grad tillgodoser handelns specifika förutsättningar och behov.
  2. Att handels- och tjänstenäringen görs till en viktig fråga inom RISE.
  3. Att staten i samverkan med branschen investerar i en nationell forskarskola med inriktning på handel.
  4. Att Sverige, genom statliga insatser och i samverkan med branschen, blir ett föregångsland för innovation och excellent forskning inom handel.

En prioriterad satsning på handelsforskning kommer att spela en avgörande roll för handelns möjligheter att hitta lösningar på de utmaningar som har identifierats. En grundläggande utgångspunkt är att forskning ska komma till användning och nytta. För att lyckas krävs att staten beaktar handelsnäringens särskilda förutsättningar och utmaningar när det handlar om forskning. De föreslagna åtgärderna i detta inspel kan väsentligt förbättra möjligheterna till ett bättre och mer hållbart samhälle samt öka konkurrenskraften hos en näring som hela Sverige är beroende av.

Prenumerera på nyhetsbrev