Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskning 2017

I den här skriften presenterar vi ett axplock från vår verksamhet och den forskning vi finansierar.

Sverige är idag ett handels- och tjänstesamhälle och handeln är en av samhällets största och viktigaste institutioner och arbetsplatser. Handeln är Sveriges största privata arbetsgivare och var fjärde svensk har haft sitt första jobb i handeln.

Handeln har gått från att agera mellanhand åt industri och konsument till att vara beställare av industrin utifrån kundens behov. För att Sverige ska kunna ligga i framkant behövs mer resurser för forskning och innovation inom handeln.

Handelsrådet tar detta på allvar. Utöver att finansiera forskning fokuserar vi därför på att öka medlen till forskning som är relevant för handeln från andra finansiärer, öka kontakterna mellan handelsföretag och forskning samt att se till att forskningsresultaten kommer till nytta för handelsnäringen.

Trots de blygsamma cirka 20 miljoner kronor Handelsrådet delar ut till handelsforskning varje år så är vi en av de största finansiärerna för handelsforskning. Staten delar årligen ut över tio miljarder i statliga forskningsmedel men endast en mycket liten del av dessa går till forskning med anknytning till handeln, något Handelsrådet arbetar för att förändra.

Prenumerera på nyhetsbrev