Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskning 2016

I den här skriften presenterar vi ett axplock från vår verksamhet och den forskning vi finansierar.

2017-forskning-2016Handelsrådet är en av landets främsta finansiärer av handelsforskning och vi delar ut cirka 20 miljoner kronor av de cirka 60–65 miljoner kronor som årligen går till forskning inom handelsfrågor. Staten delar ut totalt över tio miljarder i statliga forskningsmedel varje år men endast 0,4 procent av dessa går till forskning med anknytning till handeln. Att det är för lite förstår alla. Addera att handeln är Sveriges största privata arbetsgivare eller att var fjärde svensk hade sitt första jobb i handeln så blir det tydligt att handeln är underinvesterad när det kommer till forskning. Sverige är idag ett handels- och tjänstesamhälle och handeln är en av samhällets största och viktigaste institutioner och arbetsplatser. Handeln går från att agera mellanhand åt industri och konsument till att vara beställare av industrin utifrån kundens behov. För att Sverige ska kunna ligga i framkant behövs mer resurser för forskning och innovation inom handeln.

Handelsrådet tar detta på allvar. Utöver att själva finansiera forskning fokuserar vi därför på att öka medlen till forskning som är relevant för handeln från andra finansiärer, öka kontakterna mellan handelsföretag och forskning samt att se till att forskningresultaten kommer till nytta för handelsnäringen.

Välkommen att kontakta oss när du är intresserad av att veta mer!

Prenumerera på nyhetsbrev