Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Beviljade 2018

Handelsrådet satsar på unga forskare

Handelsrådet finansierar sex yngre forskare i årets stipendieutlysning med en bred palett av forskningsområden. De beviljade projekten spänner över flera intressanta områden för handelsnäringen – från jämställdhet, klimatval i butik, plattformskapitalismens nya marknadslogik, tillväxt i handelsföretag, konsumenters sökbeteende till innovativa affärsmodeller med digitaliseringen som draghjälp.

Dessutom har Handelsrådet beviljat medel till Niklas Arvidsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut till ett samverkansprojekt kring en förbättrad fyllnadsgrad vid e-handelstransporter. I korthet är målet att genom att använda samma fordon för utleveranser som vid hämtning och returer kan fyllnadsgraden förbättras avsevärt, teoretiskt närmare 100 procent. Ett mål är ungefär 10-15 procent mindre utsläpp inom e-handel och ungefär 5-10 procent lägre transportkostnader för aktörerna i systemet – bingo!

Beviljade post doc-stipendiater:

Konsumenters klimatval i butik
Anna Edenbrandt, Lunds universitet och AgriFood

”Hur växer handelns företag?”
Anders Bornhäll, Handelns forskningsinstitut

”Plattformskapitalismens nya marknadslogik – studie av bokbranschen”
Erik Wikberg, Center for Retailing, Handelshögskolan Stockholm

Beviljade doktorandstipendiater:

”Konsumenters sökbeteende och vertikala prisrestriktioner”
Hampus Poppius, Lunds universitet

Effekten av lönekartläggningar och jämställdhetsplaner i den svenska handeln”
Elina Fergin Wennberg, Handelns forskningsinstitut och Stockholms universitet

”How does a retailer innovate its business model through adoption of mobile commerce?”
Milan Jocevski, Kungliga Tekniska Högskolan

Beviljat forskningsprojekt

”Förbättrad fyllningsgrad för E-handel: Samma fordon för Leveranser, Returflöden och Hämtning för att uppnå bättre resursutnyttjande”

Niklas Arvidsson, Statens väg- och transportforskningsinstitut

För ytterligare information kontakta:

Andreas Hedlund, FoU-expert Handelsrådet 010-471 85 46 andreas.hedlund@handelsradet.se

Prenumerera på nyhetsbrev