Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Stipendium » Sök doktorandstipendium

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Sök doktorandstipendium

Det är här du ansöker om doktorandstipendium. Vi återkommer inom kort med en bekräftelse på att vi fått er ansökan.

Information

Sökande (för- och efternamn samt postadress)

Personnummer*

Idag verksam vid (universitet/institut/företag) *

Telefonnummer *

E-postadress *

Stipendietid (antal månader) *

Sökt belopp (kr) *

Bilagor

Bilaga 1: Motivering och ambitioner för att anhålla om stipendiet (bifoga fil, max 3 A4-sidor). *

Bilaga 2: Meritförteckning bifoga fil, (max 2 A4-sidor). *

Referensperson (handledare eller liknande)

Namn (för- och efternamn) *

Befattning *

Kontaktuppgifter

Övriga bilagor som kan bifogas ansökan (ej obligatoriskt).

Bilaga 3

Bilaga 4

Prenumerera på nyhetsbrev